Přestavba vrátnice

V posledních několika týdnech pobíhá pod vedením Vladislava Malého přestavba ubytovny vrátnice ve společenskou místnost("Malýkovnu"), která má být používána jak k různým posezením a to jak večerních tak při letových provozech, tak i k výuce, k teoretickým přípravám, k předletovým přípravám a  k  odpočinku.
Za uplynulých několik týdnů došlo k vybourání části západní zdi vrátnice a zabudování „francouzského“ okna, tak k výstavbě krbu a tím spojeného komínu. Dřívější ubytovna se přestěhovala do místnosti dřívější kanceláře komisařů(více ve fotogalerii).
Plánovaná „kolaudace“ se koná v sobotu 3.2.2007 v odpoledních hodinách.