Ceník služeb pro rok 2023

Lety s dalšími osobami na palubě (vyhlídkové lety - lety pro veřejnost)

 Typ letounu
 cena  posádka
 Zlín Z-43
 133 kč/min
 pilot + 3 osoby
 Cessna FR 172 F Skyhawk  133 kč/min
 pilot + 3 osoby
 Blaník L-13
 12 kč/min
 pilot + 1 osoba
 SF-34 Delphin
 12 kč/min
 pilot + 1 osoba
 Aerovlek (Z-226)
 125 kč/min
 pilot


Služby pro nečleny (piloty jiných aeroklubů) AK Šumperk


 Typ letounu
 cena
 L-13 Blaník
 780 kč/hod
 ASTIR 77/CS
 660 kč/hod
 ASW-15  660 kč/hod
 SZD-48 Jantar
 660 kč/hod
 Z-42  *
 Z-226 MS
 6540 kč/hod
 FR 172 F *
 Z-43  *
 aerovlek  130 kč + 130 kč/100m
 naviják  80 kč
 para výcvik s 1 seskokem
 3500 kč
 opakovací seskok
 1200 kč


Ostatní


 přistávací poplatek 1t 120 kč
 stání  1t / 1 den 130 kč (nad 12 hodin, nad 7 dní smluvně)
 za užívání letiště ke komerčním účelům smluvně dle smlouvy/den
 reklamní plocha na letounech 1dm2 smluvně dle smlouvy/měsíc
 reklamní plocha na objektech letiště
 1 m2 smluvně
 dle smlouvy/rok
 poplatek za stan nebo karavan
 1 noc
 130 kč za osobu
 parkování transp. vozu na letišti
 1 den
 60 kč