Alexander Schleicher ASW-15

autor : Tomáš Rusek

 

Kluzák standardní třídy ASW-15 byl zkonstruován u německé firmy Alexander Schleicher GmbH & Co. ing. Gerhardem Waiblem. Navržen byl podle tehdy platných pravidel pro soutěžní standardní třídu, které nepřipouštěly zatažitelný podvozek a vodní přítěž. První ASW-15 byl zalétán 20.4.1968. Celkem bylo vyrobeno 183 kluzáků v základní verzi.

Křídlo má v půdorysu tvar dvojitého lichoběžníku. Hlavním konstrukčním materiálem křídel je laminátový sendvič s balsovou výplní. Nevyvážená křidélka končí 0,5 m před koncem křídla. Jejich výchylka činí +25° a –14°. Kovové brzdicí štíty jsou umístěny za hlavním nosníkem na horní i spodní straně křídla a jsou utěsněny pružnou lištou. Nosníky křídla se v trupu spojují pomocí dvou vodorovných čepů. Profil křídla Wortmann FX 61-163 u kořene přechází v FX 60-126 na koncích křídla.

VOP je plovoucí. Na odtokové hraně pravé poloviny by měla být ploška ovládající táhlo spojovacího čepu obou polovin VOP. Rozpětí VOP je 2,6 m, výchylky +10°, -9°. Výchylka SOP je ±30°.