PF 2015

 Aeroklub Šumperk vám přeje krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2015.

Zároveň si dovolujeme pozvat všechny současné a bývalé členy aeroklubu a všechny naše příznivce na již tradiční "letištní Silvestr", který se koná tradičně 29. prosince.

Active Image