PF 2018
Aeroklub Šumperk vám přeje krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2018.
Zároveň si dovolujeme pozvat všechny současné a bývalé členy aeroklubu a všechny naše příznivce na již tradiční "letištní Silvestr", který se koná tradičně v pátek 29. prosince.