PF 2019
Aeroklub Šumperk vám přeje krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2019.
Také si dovolujeme pozvat všechny současné a bývalé členy aeroklubu a všechny naše příznivce na již tradiční "letištní Silvestr", který se koná tradičně v sobotu 29. prosince.