Nechte maličkých přijíti ke mně...

… aneb třicet dětí na nebi

Spatřit na našem letišti děti není nic pozoruhodného. Díky vzájemné duchovní spřízněnosti aeroklubové chasy, se zde děti plodijó, následně vozijó, lezó, batolijó a později i chodijó, v Kunovicích jsem se setkal s pojmem „lécó“ = běhají.

Pokračování článku naleznete v sekci Články.