Vyhledávání


Vstup pro registrované


Zapomenuté heslo   
  Činnost Aeroklubu pomáhají spolufinancovat Město Šumperk, Olomoucký kraj a SFDI
Mladečské a Javoříčské jeskyně Tisk

Mladečské jeskyně
se nacházejí nedaleko chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mezi nejkrásnější partie patří významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou dóm Mrtvých. Vedle kostí dnes již vyhynulých pleistocenních obratlovců zde bylo nalezeno mnoho koster lidí cromagnonských starší doby kamenné s četnými doklady o jejich činnosti (kamenné nástroje, ohniště). Dalším prostorám s vysokými rozervanými stropy a bohatou krápníkovou výzdobou monumentální stalagmit Mumie.

www.caves.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/

Javoříčské jeskyně a jejich systém vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena při několikahodinovém namáhavém průstupu v padesátých letech. V současné době je známo 3.5km chodeb, z nichž 788 metrů je zpřístupněno pro veřejnost. Jeskyně má překrásnou krápníkovou výzdobu, jejiž bohatost vyniká ve dvou mohutných prostorách - Suťovém dómu a dómu Gigantů. Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů, je zde bohatý výskyt i tzv. heliktitů, což jsou krápníky, které rostou proti zákonům gravitace. Dominantou je též přes 2 metry vysoká záclona. Veřejnosti nepřístupné nižší patro tvoří složitý labyrint chodeb propojených propastmi, upadající do hloubky až 60 metrů a dodnes není zcela prozkoumáno.

www.caves.cz/cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/